blooming human

Mensen komen tot bloei als zij:

 • Compassie hebben voor zichzelf en anderen.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor alles wat zij denken, zeggen en doen, alsmede de consequenties hiervan.
 • In verbinding staan met zichzelf en hun omgeving.
 • Vertrouwen hebben in zichzelf en anderen.
 • Autonoom kunnen handelen.
 • Invloed hebben op hun directe omgeving.
 • Vitaliteit (Plezier, Levenskracht en Prestatie) ervaren in al hun activiteiten.
 • Meesterschap hebben over hun volledig potentieel en dit kunnen inzetten op alle aspecten van het leven.
 • Doelen kunnen stellen en daarmee hun eigen toekomst kunnen creeren.

Ik ben gaan coachen en trainen om mensen hun volle potentieel effectief in te kunnen laten zetten. Dit, het volledig inzetten van het potentieel, is niet voor iedereen altijd even makkelijk. Soms zit je vast in een bepaald patroon en hoewel je graag uit dit vastgeroeste patroon zou willen stappen, ondervind je er tegelijkertijd ook voordelen van, een soort schijnveiligheid. Deze paradoxale gevoelens hebben een blokkerende werking op je zelfactualisatie, je groei als mens. Ik spreek hier als ervaringsdeskundige.

Provocatief Coachen

Om dit patroon effectief te doorbreken hanteer ik onder andere en als het nodig is, de provocatieve stijl van coachen. De 4-jarige post-hbo opleiding tot Psychosociaal Coach & Counselor aan het Europees Instituut, heb ik afgerond op het onderwerp Provocatieve Coaching en heb hier mijn afstudeerscriptie over geschreven. In deze scriptie staat waarom ik voor deze stijl van coachen heb gekozen. Door op onderstaande link van het Instituut voor Eclectische Psychologie (het IEP in Nijmegen) te klikken kun je mijn afstudeerscriptie lezen.

Van pleaser naar teaser

Bij Provocatief Coachen test ik voortdurend hoe gemotiveerd je werkelijk bent om te veranderen. Ik kruip in de rol van de Advocaat van de Duivel en ga je vriendelijk plagen en uitdagen om te checken of je het allemaal wel meent. En als ik ook maar even zie dat je niet congruent bent, dat wil zeggen dat wat je zegt niet overeenkomt met je non-verbale houding, je lichaamstaal, houd ik je een enorme spiegel voor waarin ik je gedrag uitvergroot. Je zult mij dus weleens gek zien doen omdat ik jouw gedrag aan het uitvergroten ben. Er is geen enkele garantie dat je bij mij zult ‘genezen’ of weer ‘normaal’ wordt, dat is jouw verantwoordelijkheid.  De enige garantie die ik je kan geven is dat onze sessie’s (hooguit 9 sessies anders ben je een hopeloos geval) nooit saai zullen zijn. Die verantwoordelijkheid neem ik graag op mij om te voorkomen dat ik zélf in een burn-out terecht kom. Maar vrees niet, ik doe dit alles vanuit de basishouding van de ‘Heilige Drie-Eenheid’: Warm contact, Humor en Uitdaging.

De provocatieve stijl van coachen stimuleert de cliënt vaak opvallend snel tot het ontwikkelen van:

 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Zelfwaardering en het verdedigen van eigen identiteit en waarden
 • Een meer realistische kijk op de werkelijkheid
 • Assertiviteit en zelfverdediging
 • Het uiten van genegenheid en waardering
 • Contact aangaan
Coaching is een goed hulpmiddel bij:
 • Loopbaankeuze
 • Relatieproblemen
 • Reïntegratie
 • Angst, onzekerheid of gevoelens van minderwaardigheid
 • Burnout
 • Onbestemd gevoel van ‘niet lekker in je vel zitten’
 • Balans tussen werk en privé
 • Omgaan met lastige collega’s

Instrumenten voor coachen, trainen en workshops

Om effectief te kunnen coachen maak ik gebruik van instrumenten die hun waarde meer dan bewezen hebben. Dit zijn:

De BrainMap®: Dit instrument is een beproefde methode ter vergroting van je persoonlijke effectiviteit. Op snelle en eenvoudige wijze word door middel van een aantal vragen je eigen denk- en doe-stijl inzichtelijk gemaakt. Een zeer beproefde methode ter vergroting van jouw persoonlijke effectiviteit en hoe je die voor jezelf, en in relatie tot anderen, kunt vergroten.

1. De Analyticus: Ik hou van structuur en heb een hekel aan chaos

2. De Schepper: Ik ben creatief en heb een hekel aan regeltjes

3. De Hoeder: Ik hou van mensen en heb een hekel aan conflicten

4. De Doener: Ik hou van actie en heb een hekel aan vergaderen

Het resultaat is dat je op een snelle manier beter begrijpt waarom je met de ene collega goed kunt samenwerken en waarom de andere collega sneller in je allergie zit. Die allergie is nu echter geen allergie meer maar een bron van inspiratie om beter samen te werken. De Brainmap gebruik ik zowel bij individuele coaching, relatie-coaching, als bij het coachen van teams

The BrainMap® is gecreëerd door Dudley Lynch, eigenaar van 
Brain Technologies Corporation
 P.O. Box 358655
Gainesville, FL 32635
USA. Dudley Lynch heeft internationaal meerdere eervolle vermeldingen gekregen voor zijn waardevolle bijdragen aan de wetenschap.

De ‘Blooming Circle’: Geïnspireerd door de Creatiespiraal van Marinus Knoope. Jij hebt, net als ieder ander mens, een creatief vermogen en bent in staat jouw eigen omgeving vorm te geven en je wens tot werkelijkheid te maken. Het werken met de Blooming Circle is ronduit leuk en kan tot verrassende inzichten leiden. Als je je strikt houdt aan de 12 stappen van stap 1.Wens t/m stap 12. Ontspannen, zul je versteld staan van het potentieel dat jij in huis hebt. Maar let op! Het komt je niet aanwaaien. De Blooming Circle is geen wondermiddel, je zult er keihard voor moeten werken. Wil jij je eigen toekomst zo efficiënt mogelijk voorspellen? Creëer hem dan zelf!

‘ The best way to predict the future is to create it’