blooming business

Ieder mens en iedere organisatie heeft de potentie in zich om tot bloei te komen. Factoren als: gebrek aan (zelf)vertrouwen, onzekerheid, conflicten, ‘verkeerde’ leiderschapstijl, alles met de mantel der liefde bedekken of cultuurverschillen tussen teams of afdelingen, verhinderen het aanboren en gebruik van het volledig potentieel. Aan deze belemmerende factoren wordt onbewust veel aandacht en energie besteed. Dit gaat ten koste van de vitaliteit van mens en organisatie. De oorzaken kunnen van velerlei aard zijn, maar zijn niet altijd bekend. De gevolgen wel, want die zijn zichtbaar en voelbaar.

Ik onderzoek samen met u of uw team(s) wat de oorzaken van deze belemmerende factoren zijn en maak deze zichtbaar, voelbaar en tastbaar.

Met en vanuit de 4 Kernwaarden van The Blooming Human;
1.Compassie
2.Verantwoordelijkheid
3.Verbinding
4.Vertrouwen
worden stap voor stap de belemmerende factoren opgelost.

De energie en vitaliteit die hiermee weer vrijkomen kunnen vrijelijk worden aangewend voor het tot bloei laten komen van mens en organisatie. Dit is mijn specialiteit. Mijn werkwijze is non-conformistisch en tegen de stroom is.

Ik werk met:

Blooming Retorica: In een organisatie is het onmisbaar om samen, in een goed gesprek met diepgang, na te denken over fundamentele vraagstukken. Blooming Retorica is een dialoogvorm waarbij men vrijmoedig en overtuigend met elkaar in gesprek gaat. Deze geleide dialoogvorm versterkt het onderlinge vertrouwen en de onderlinge betrokkenheid. Het zorgt voor professionele inspiratie en heldere communicatie en leidt tot zorgvuldige besluitvorming.  Gedurende de Blooming Retorica worden de deelnemers aangemoedigd niet af te dwalen, te zeggen waar het echt op staat en het gesprek openhartig met elkaar aan te gaan, te exploreren wat losgelaten dient te worden en te onderkennen welke moed dat van een ieder vraagt. Met elkaar worden de voorwaarden gecreëerd die het mogelijk maken de ander serieus te nemen en van daaruit het eigen gelijk te onderzoeken om uiteindelijk gezamenlijk onder ogen te zien wat er gedaan moet worden.

De Brainmap : Een wegwijzer hoe uw denken uw professionele en persoonlijke wereldbeeld creëert en uw gedrag bepaalt. Een hulpmiddel ter vergroting van uw persoonlijke efficiency en effectiviteit met betrekking tot leiderschap, communicatie en samenwerking.

The Blooming Circle: Geïnspireerd op en een combinatie van De Creatiespiraal: ‘ De natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid’ van Marinus Knoope en ‘Begin bij het Waarom’ de gouden cirkel van het ondernemen, van Simon Sinek. Fantastische methodiek die mensen een perspectief biedt en hen in beweging zet!