Blooming Youth

The Blooming Human heeft voor jongeren vanaf 16 jaar een training ontwikkeld, welke zich richt op de bewustwording van hun creatieve vermogens. Naast bewustwording van deze creatieve vermogens, wordt de jongeren geleerd hoe zij als ‘wereldburgers’ straks, na hun schooltijd, vrij en onafhankelijk in het leven kunnen staan. De training omvat onder andere aspecten als:

 • Wie ben ik en waar sta ik voor?
 • Wat voor beeld heb ik van mijzelf?
 • Hoe formuleer ik wat ik precies wil?
 • Hoe onderzoek ik dat?
 • Wat zijn mijn perspectieven voor de toekomst?
 • Wat heb ik nodig om te volharden als het eens tegenzit?
 • Hoe waardeer ik mijn huidige leven?
 • Hoe uit ik mij en wat is het effect daarvan op anderen?
 • Wat mist de wereld als ik er niet zou zijn?
 • Compassie? Waarom zou ik?
 • Hoe krijg ik mijn gedachten stil?

De training is een typische ‘doe’ training en houdt rekening met de concentratiecurve van de jongeren. Indien gewenst, worden de jongeren gedurende de training gecoacht. Een dagdeel van de training vindt buiten op het strand of in het bos plaats.

Pubercoach: Pubers, je wordt er soms gek van! Als ouder, opvoeder of leraar wil je ze soms achter het behang plakken. Dat rare onbegrijpelijke puberbrein en de hormonen die door hun lijf gieren, maken pubers soms tot totaal ongeleide projectielen waar je maar geen grip op krijgt. Hun korte termijn geheugen zorgt ervoor dat een gemaakte afspraak precies 5 minuten onthouden wordt en wil je ze aan hun afspraak houden dan wordt werkelijk alles in stelling gebracht om je gezag te ondermijnen. Wijs je ze vervolgens op hun pubergedrag dan flippen ze en schreeuwen dat je zelf gestoord, zwakzinnig, gek en verward bent en opgenomen moet worden. En daar sta je dan als ouder, opvoeder of leraar met je goeie gedrag, het allemaal goedbedoelend, maar bevend van woede of verdriet, twijfelend aan jezelf of met een bijna vernietigend zelfverwijt dat je het misschien allemaal niet zo goed hebt aangepakt. En toch moet je ze nog opvoeden en begeleiden naar volwassenheid, maar hoe? Een paar tips:
 1. Besef dat de puber dit gedrag laat zien en nodig heeft om zelf volwassen te worden.
 2. Een puber is niet zijn/haar gedrag.
 3. Maak opnieuw contact met het kind/puber in jezelf, je bent zelf ook puber geweest.
 4. Ga niet mee in de emotie van de puber, blijf dicht bij jezelf.
 5. Wees creatief en blijf in contact met de puber.
 6. Zorg ervoor dat je sterk in je schoenen staat en ga niet twijfelen.
 7. Geef op het juiste moment een paradoxale reactie.
 8. Spiegel het gedrag met een knipoog.
 9. Zorg dat de puber last krijgt van zijn/haar eigen gedrag.
 10. Ontwikkel en toon compassie naar jezelf en de puber.