Blooming home

Welkom bij The Blooming Human. Het is mijn ambitie om mensen en organisaties tot bloei te laten komen en doe dit middels advies, coaching, trainingen, workshops en lezingen.

The Blooming Human is door mij, Anand Swami Persaud, opgericht. De naam ‘The Blooming Human’ is voortgekomen uit mijn 2voornaam Pankaj. Dit is Sanskriet voor: ‘Lotusbloem geboren uit de modder’.

De lotusbloem staat symbool voor zuiverheid en transformatie op een diep niveau. De lotusbloem groeit alleen in moerassen met vaak stilstaand en modderig water. Wanneer de plant gaat bloeien, verheft de bloemknop zich boven het moerasoppervlak. Vervolgens ontvouwt de bloemknop zich tot een prachtige Lotusbloem en wordt daarna niet meer beroerd door de modder. Toch groeit en bloeit de Lotusbloem alleen bij de gratie van de modder in het moeras, ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Zingeving:

Op het moment dat wij inzien dat de troebelheid en de duisternis (de modder) uit ons eigen leven, hier een onlosmakelijk onderdeel van is en juist nodig is om tot bloei te komen, zijn we in staat ons leven te transformeren. Dan zijn we in staat de troebelheid en duisternis in ons leven zin te geven en te zien als bron van verandering. Maar met dit inzicht alleen zijn we nog niet in staat te transformeren. De werkelijke transformatie komt pas als we door dit inzicht actief compassie voor onszelf en anderen gaan ontwikkelen en dit ook actief gaan toepassen, de rest van ons leven. Het inzicht geeft ons namelijk de wijsheid in te zien dat duisternis een onlosmakelijk onderdeel van ons leven is en er altijd zal zijn, we accepteren het. Die duisternis beroert ons alleen niet meer zo omdat we door  het beoefenen van compassie voor onszelf en anderen, er wijzer mee om gaan. We ervaren onszelf dan als een Lotusbloem die geboren wordt uit de modder. Wat ik hier schrijf is niet de wijsheid uit een boek, ik heb dit zelf zo mogen ervaren. Mede door deze ervaring, zijn onderstaande vier kernwaarden de rode draad geworden door mijn leven én werk.

The Blooming Human laat zich leiden door vier kernwaarden:

  1. Compassie: Het hebben van compassie voor jezelf en anderen. Het actief beoefenen van compassie leidt op een natuurlijke wijze tot het ontwikkelen van verantwoordelijkheid, verbinding en vertrouwen.
  2. Verantwoordelijkheid: Het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor alles wat je zegt, denkt en doet en de consequenties die hieruit voortkomen.
  3. Verbinding: In verbinding zijn met jezelf en je omgeving.
  4. Vertrouwen: Het hebben van vertrouwen in jezelf en anderen.

Missie:

Ik zie het als mijn missie om met The Blooming Human een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een meer vreedzame samenleving. Dit doe ik door:

  • Het geven van lezingen over het ontwikkelen en cultiveren van Compassie en de benefits die dit oplevert.
  • Mensen te coachen in hun proces tot ontwikkeling van Compassie voor zichzelf en anderen.
  • Organisaties bewust te maken van de gunstige effecten van Compassie en hoe dit leidt tot een nieuwe organisatiecultuur van vertrouwen.
  • Scholieren vanaf 16 jaar te trainen in het ontwikkelen van Compassie en hoe zij, als onafhankelijke denkers, hun eigen toekomst kunnen creëren.

The Blooming Human staat geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)